יום חמישי, 23 בנובמבר 2017

זוכה במכרז הענק ביגאל אלון, מגרש ריק למכירה ביד אליהו והפנים החדשות של הבית המשותף

מיני ניוזלטר עם נכס (בפועל - מגרש) עם זכויות בניה בשכונת שפירא בת"א

יום שישי, 10 בנובמבר 2017

פנים חדשות לכניסה ליפו? - בית הדואר ההיסטורי ביפו מוצע להשכרה ל-10 שנים עם אופציות להארכה