יום שבת, 31 בינואר 2015

להלן חוויות מסיור המכרזים בשבוע שעבר (שלא היה פשוט) --- גיליון 39 תאריך 30.1.15

גיליון 39 תאריך 30.1.15

יום שישי, 23 בינואר 2015

נמכר המבנה מאחורי תחנת הדלק בדרום יפת ואושרה תכנית ל- 206 יח"ד ברחוב התחיה --- גיליון 38 תאריך 23.1.15

יום שישי, 16 בינואר 2015

תזכורת לסיור מכרזים ועסקאות אחרונות ביפו --- גיליון 37 תאריך 16.1.15