יום שישי, 28 באוגוסט 2015

כל חמשת הנכסים במכרזים נמכרו, שני מכרזים מסתיימים בשבוע הבא ועוד --- גיליון 67 תאריך 28.8.15

גיליון 67 תאריך 28.8.15

יום שישי, 21 באוגוסט 2015

סיור בדירת הגן בשערי ניקנור וקשיים בפרויקט בשוק הפשפשים --- גיליון 66 תאריך 21.8.15

גיליון 66 תאריך 21.8.15

יום שישי, 7 באוגוסט 2015

סיור בשני מכרזים, שני מכרזי מגרשים חדשים בג. עליה ועוד בדר' ת"א --- גיליון 65 תאריך 7.8.15

גיליון 65 תאריך 7.8.15